הגר כהן
רכזת תפעול והדרכה

טלפון - 03-6499927, שלוחה 0