נועה קרמר
רכזת שירות לקוחות

טלפון - 03-6499927, שלוחה 1