כרמל זנדבנק
יועצת קורסים מקצועיים

טלפון - 03-5353541

נייד - 052-5699705