Pre Requisites: 

בוגרי קורס יסודות להשקעות ו/או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

Lecturers: 

משה מימון
משה חסון

Learning Methods: 

6 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 24 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
24 שעות אקדמיות

אודות

הקורס יקנה למשתתף/ת את הידע התאורטי הנדרש במסחר באופציות מעו"ף בארץ ובעולם, הכרה עם מודלים לתמחור אופציה ואסטרטגיות השקעה קלאסיות.

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

העמקת הידע בתחום ההשקעות באופציות מעו"ף והרחבת כלי הניתוח והבחירה של המשקיע בתחום הנגזרים ושוק המעו"ף.

הנושאים הנלמדים

  • מבוא לשוק המעו"ף
  • ניתוח הגורמים המשפיעים על מחירי האופציה
  • מודל בלק ושולס, סטית תקן גלומה ויחס P/C
  • אסטרטגיות מעו"ף (קלאסיות, גידור וארביטראז')
  • ניתוח מדדי רגישות ("היווניות")
  • ניהול דרישת הביטחונות במעו"ף
  • ניתוח תיקי מעו"ף
  • סימולציות לניהול דינמי של תיק אופציות

מבנה הקורס

6 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 24 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

בוגרי קורס יסודות להשקעות ו/או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

קורסים נוספים