Pre Requisites: 

משקיעים וסוחרים, חסרי ידע בניתוח טכני או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון המעוניינים להיחשף לתחום של הניתוח הטכני ולשלבו בקבלת ההחלטות שלהם בהשקעות מכל הסוגים ולכל טווחי הזמן.

Lecturers: 

משה מימון

Learning Methods: 

8 מפגשים ,4 שעות אקדמיות כל מפגש.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
32 שעות אקדמיות

אודות

קורס ניתוח טכני, הוא תהליך למידה מרתק שחושף את הלומד לשיטות העבודה המקובלות ולשימוש בכלי הניתוח הטכני מהפשוטים ומהמתוחכמים יותר. מטרת הקורס, היא לספק ארגז כלים שלם לסוחר בשוק ההון, כך שיוכל לקבל את החלטות המסחר הנכונות ביותר ובצורה עצמאית.

במהלך הקורס יכיר הסוחר את הדרך לזהות את הדינמיקה של שוק המניות, את הכלים לניתוח מגמות בשוק ויקבל כלים שיתמכו בהחלטות כניסה לפוזיציה ולמימוש רווחים. בנוסף ילווה הקורס בתרגול רב ובדוגמאות חיות ONLINE במניות בבורסה האמריקאית

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

 • הבנת הפסיכולוגיה של הסוחר ושוק ההון, הטמעה של מתודולוגית מסחר מובנית, מעשית וברורה.
 • רכישת כלים ייחודיים בקבלת החלטות קניה או מכירה, על סמך שיטת הניתוח הטכני.
 • בניה של יכולת פרקטית בניהול מסחר עצמאי מ- א' ועד ת'.

הנושאים הנלמדים

 • תיאוריית דאו
 • פסיכולוגיה של המסחר
 • ניהול פיננסי
 • מגמות
 • תיקון טכני
 • היבטים נוספים על הגרף
 • תבניות צ'ארטיסטיות, היפוך / המשך מגמה
 • נרות יפניים
 • ממוצעים נעים ורצועות בולינגר
 • מתנדים (אוסילטורים)
 • סיכום ועבודה לפי תרשים זרימה להשקעה

מבנה הקורס

8 מפגשים ,4 שעות אקדמיות כל מפגש.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

משקיעים וסוחרים, חסרי ידע בניתוח טכני או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון המעוניינים להיחשף לתחום של הניתוח הטכני ולשלבו בקבלת ההחלטות שלהם בהשקעות מכל הסוגים ולכל טווחי הזמן.

קורסים נוספים