Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מקדים

Lecturers: 

עו"ד כנרת רצון-פיקובסקי
עו"ד אילן ורדניקוב

Show on Homepage: 

48 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

הקורס מכין בצורה המושלמת לבחינת רשות ניירות ערך בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה. הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך
המבחן בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

 

מטרות הקורס

  • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
  • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

  • חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, ותקנות לפיו
  • מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, ובתקנות לפיו
  • מושגי יסוד בדיני ניירות
  • חוק סדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 - והתקנות לפיו
  • חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000-, וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה 2004- והתקנות שלפיהם
  • עבירות ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך 1968
  • אתיקה כללית

דרישות קדם

לא נדרש ידע מקדים

קורסים נוספים