Pre Requisites: 

מנהלי השקעות בקרים, מנהלי סיכונים ,סוחרים בשוק ההון ,ברוקרים, יועצי השקעות ,מנהל תיקים ועוד

 

Lecturers: 

עדה סבח
Ayal Sadovski

Learning Methods: 

7 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
56 שעות אקדמיות

אודות

הקורס יעסוק באספקטים התיאורטיים והמעשיים של ניהול תיק אג"ח: הבנה מעמיקה של מכלול השיקולים הקשורים להקצאת נכסים באג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות, הבנת הגורמים המשפיעים על עקום התשואה, בחינת סיכוני מח"מ, סיכוני נזילות, סיכוני אשראי ותמחורם, ניתוח ואנליזה ברמת הנייר הבודד והבנת החובות המשפטיים של המנפיק וזכויותיו של המשקיע. נכיר לעומק את הסביבה הרגולטורית בה אנו עובדים, את השחקנים השונים בשוק ואת מכשירי ההשקעה הקיימים. נעמיק ונכיר אסטרטגיות להשקעה באג"ח בשילוב עם מכשירים פיננסים נגזרים.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס המכשיר לניהול תיק אג"ח באופן דינמי, מלווה בתרגילים מעשיים וכן בתרגיל מסכם שבמסגרתו יבנו המשתתפים תיק אג"ח לדוגמא אשר יהיה מבוסס על תחזיות מאקרו ותרגומן לשוק האג"ח - בכפוף לאופי הלקוח ופרופיל הסיכון שלו, מגבלות רגולטוריות ומגבלות השקעה אחרות.

מטרות 

 • הכשרה לניהול תיק אג"ח.
 • הקניית ידע בתחום ההשקעות באג"ח ומכשירי ריבית וידע משלים הכרחי לעוסקים בתחום: היבטים משפטיים, היבטי מסחר post trade.
 • פיתוח מיומנויות אנליטיות לצורך ניתוח אסטרטגי ותכנון ההשקעות בשוק האג"ח ומכשירי הרבית

הנושאים הנלמדים

 

שוק האג"ח:

 • מבוא
 • קרן ריבית ותשואה שיטות חישוב

שוק האג"ח בישראל:

 • השוק הראשוני והמשני

סיקרת מקרו:

 • הגורמים המשפיעים על שוק האג"ח

מח"מ

עקום תשואות

תרגול אג"ח ממשלתיות

אסטרטגיות ונגזרים:

 • נגזרי ריבית

מסחר במכשירי ריבית

אסטרטגיות ונגזרים:

 • חישובים אנליטיים
 • אסטרטגיות לבניית פוזיציות ולגידור תיק אג"ח

אג"ח קונצרני:

 • מבוא
 • היבטי תמחור

הנפקת אג"ח וניתוח מרווחים:

 • כולל הנפקה לדוגמא והתפתחות מרווח בחברה

מדידת ביצועים של תיק אג"ח

תרגיל בניהול תיק אג"ח

אנליזת חברה

התניות, בטוחות והסדרי חוב

שטר נאמנות והסדר חוב:

 • התניות פיננסיות וחוזיות  בשטר הנאמנות, הסדר חוב ואורות אדומים. ניתוח ענף מתפתח - אג"ח אמריקאיות

סקירת מאקרו גלובלית:

 • אג"חים ומדיניות בנקים מרכזים

סוגי מכשירים:

 • אג"ח DM ,אג"ח EM, inflation-linked, Agency, Supras, Corporates

המסגרת העסקית

סיכוני אשראי - תמחור

גידור אג"ח חו"ל:

 • נגזרי מט"ח ונגזרי אשראי

איגוח ומכשירים מורכבים

ניהול סיכונים משפטיים בנגזרים

שיחת סיכום, משוב ותעודות

 • ייתכנו שינויים

 

שיטת הלימוד

7 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

מנהלי השקעות בקרים, מנהלי סיכונים ,סוחרים בשוק ההון ,ברוקרים, יועצי השקעות ,מנהל תיקים ועוד

 

קורסים נוספים