Pre Requisites: 

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

Learning Methods: 

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק השקעות או רישיון ניהול השקעות נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך חצי שנה בלבד.

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ואתיקה. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ / שיווק השקעות, או בניהול תיקים. 

השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ומקצועית ב' (למנהלי תיקים). 

Show on Homepage: 

חצי שנה - שנה וחצי בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, כלכלנים, עובדי Back Office, עובדי Middle Office, קהל רחב

מטרת הקורס

קורסי הכנה מבית האקדמיה לפיננסים BDO לבחינות הרשות לני"ע למסלול לימודים לרישיון יעוץ / שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות.
מסלול הלימודים נבנה על פי דרישות הרגולציה של רשות ניירות ערך ובוגרי המסלול ישתלבו במשרות בבנקים ובבתי השקעות. בוגרי המסלול יקבלו רישיון* של רשות ניירות ערך לניהול תיקי השקעות, יעוץ השקעות או שיווק השקעות.
*מותנה במעבר הבחינות ובהתמחות בת 6-9 חודשים.
 

מטרות המסלול -

  • לספק את הידע, הטכניקות והכלים הדרושים להצלחה בבחינות רשות ניירות ערך ב- כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, מקצועית א' ומקצועית ב'.
  • חיבור התלמידים לעולם שוק ההון.
  • עזרה במציאת משרה מתאימה והתמחות.

הנושאים הנלמדים

מרצים

שיטת הלימוד

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק השקעות או רישיון ניהול השקעות נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך חצי שנה בלבד.

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ואתיקה. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ / שיווק השקעות, או בניהול תיקים. 

השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ומקצועית ב' (למנהלי תיקים). 

דרישות קדם

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

קורסים נוספים