Pre Requisites: 

מנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, אנליסטים,  סוחרים, מנהלי אשראי, סמנכ"לי כספים, רו"ח, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציות ועוד.

Lecturers: 

אביטל בר-דיין
עדה סבח
משה ליפשיץ
מאיר סלייטר

Learning Methods: 

קורס בוקר או ערב לבחירה. 13 מפגשים פרונטליים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד. במהלך הקורס התלמידים יתנסו בניתוח ויצירת המלצה על חברה. בסיום הקורס ידרשו התלמידים להציג את המלצתם הבסימולציה של וועדת השקעות הכוללת מנהלים בכירים מהתחום. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
78 שעות אקדמיות

אודות

תכנית ההכשרה המקצועית והמעמיקה בישראל בתחום אנליזת חוב ומניות.

הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים הנחוצים לביצוע הערכות שווי של נכסים וחברות וניתוח חוב לטובת קבלת החלטת השקעה במניות ובאג"ח. 

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס במהלכו כל משתתף ילווה חברה ציבורית ובאמצעות תרגילי בית/כיתה וחשיפה למקורות מידע ציבוריים, יישם באופן עצמאי אך תוך ליווי אישי את הידע שנרכש בכתה - על אותה חברה.

בסיום הקורס  המשתתפים ירכשו  כלים ומיומנויות לבצע באופן עצמאי ניתוח של הסביבה העסקית והענף בו פועלת החברה, הערכת שווי, הערכת רמת הסיכון של החברה ביחס לחברות אחרות בענף וניתוח החוב של החברה.  

במפגש האחרון יציגו המשתתפים את הערכת השווי וניתוח החוב של החברה אותה הם ליוו ויציעו המלצת קניה או מכירה של מניית החברה תוך מתן נימוקים משכנעים. העבודה תוצג  בפני פאנל של מומחים מבכירי ענף הפיננסים אשר יאתגרו את הבוגרים בשאלות.

מטרות

 • קריאה, הבנה וניתוח דו"ח כספי, לרבות הסקת מסקנות מקצועית.
 • הקנית יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה, וכלים למתן המלצת קנייה/מכירה/החזקה.
 • ניתוח חוב סחיר של חברה (אג"ח קונצרני).

 

הנושאים הנלמדים

מפגש 1: מבוא + ניתוח הסביבה העסקית:

 • מבוא לניתוח דוחות ומקורות מידע לאנליזה
 • הבנת החברה וה- Value Proposition
 • ניתוח הסביבה העסקית
 • תרגיל בית - ניתוח הסביבה העסקית

מפגש 2 : דו"חות כספיים:

 • הצגת תרגיל בית: ניתוח הסביבה העסקית
 • דוחות כספיים: רקע כללי, סקירת הדוחות הכספיים של חברה, מבנה ומשמעות

דוחות כספיים: אופן רישום עסקאות לדוגמא בדוחות כספיים + IFRS

 • איחוד דו"חות

 

מפגש 3 : דו"ח רווח והפסד:

 • מבוא לניתוח דו"ח רווח והפסד
 • ניתוח דו"ח רוות והפסד - המשך
 • ניתוח התשואות השונות מהשקעה ודיון בפרופיל סיכון
 • תרגיל בית: רווח והפסד

 

מפגש 4 : ניתוח מאזן:

 • הצגת תרגיל בית: רווח והפסד
 • ניתוח מאזן של חברה
 • ניתוח מאזן של חברה - המשך
 • תרגיל בית מאזן

 

מפגש 5 : ניתוח דוח תזרים ומבוא להערכת שווי:

 • סיכום פרק ניתוח דו"חות כספיים והצגת תרגיל בית: מאזן
 • ניתוח דו"ח תזרים
 • ניתוח הדוח על השינויים בהון של חברה
 • מבוא להערכת שווי חברות

 

מפגש 6 : הערכת שווי:

 • DCF-חלק א
 • תרגיל DCF
 • שורט DCF + מכפילים + תרגיל בית הערכת שווי (שלושה משתתפים מציגים)
 • חלק ב-DCF+הצגת תרגיל ב-הערכות שווי
 • מכפילים נהוגים בשוק, ומכפילים של חברות דומות ובדיקת תרגיל
 • תיקוף תוצאות הערכת השווי ועסקאות דומות לעומת שווי שוק + סיכום ניתוח דו"חות והערכות שווי (מושאק – לתת דוגמא)

 

מפגש 7 : ניתוח ענפי:

 • בנקים - טרמינולוגיה וניתוח דו"ח לדוגמא
 • נדל"ן - טרמינולוגיה וניתוח דו"ח לדוגמא
 • תרגיל בניתוח מלא של דו"ח כספי

 

מפגש 8 : תפקיד האנליסט + מבוא לניתוח חוב:

 • תפקיד האנליסט
 • מבוא לעולם ניתוח חוב (מוצרים/שחקנים/היצע וביקוש)

 

 

מפגש 9 : ניתוח חוב:

 • מתודולוגיה ניתוח חוב בסיסי

 

מפגש 10 : ניתוח חוב:

 • ניתוח ענפי, יחסים פיננסיים, חברות דירוג
 • סיכונים משפטיים (בחינת התניות פיננסיות/שיעבודים וכו'), תרחישי רגישות, Recovery/Deafult
 • תרגיל מסכם בניתוח חוב

 

מפגש 11 : פרזנטציה ועמידה מול קהל:

 • פחד קהל - איך מתמודדים איתו?
 • מתודולוגיה להצגת נושא והכנת פרזנטציה
 • כלים לבניית מצגת נכונה
 • עקרונות בעמידה מול קהל

 

מפגש 12 : סיכום + הצגת עבודות גמר:

 • הצגת עבודת הגמר בפורום מומחים-סימולציה מסכמת
 • הצגת עבודת הגמר בפורום מומחים-סימולציה מסכמת
 • ניתוח עבודות הגמר, משוב והערות

 

יתכנו שינויים.

 

 

מבנה הקורס

קורס בוקר או ערב לבחירה. 13 מפגשים פרונטליים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד. במהלך הקורס התלמידים יתנסו בניתוח ויצירת המלצה על חברה. בסיום הקורס ידרשו התלמידים להציג את המלצתם הבסימולציה של וועדת השקעות הכוללת מנהלים בכירים מהתחום. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

מנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, אנליסטים,  סוחרים, מנהלי אשראי, סמנכ"לי כספים, רו"ח, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציות ועוד.

קורסים נוספים