דורית בן סימון

דורית בן סימון בעלת ניסיון ניהולי ופיננסי בכיר של 22 שנים בענף הפיננסים. תפקידים עיקריים: ראש החטיבה הפיננסית ומנהלת הסיכונים הראשית ב"דיסקונט", מנכ"ל "גמולות" מקבוצת "הפועלים", מנהלת החיסכון והגמל בבנק "טפחות", ועוזרת למנכ"ל משרד האוצר.דורית מכהנת כחברה בדירקטוריון "פעילים", "כנפיים" ו"אנרג'יקס".