Pre Requisites: 

רקע פיננסי והיכרות מוקדמת עם שוק ההון ומערכת הבנקאות

Lecturers: 

עמית לוינשטיין
גיל בן יהודה
עו"ד נטלי ג'ייקובס
חיים חבין
איתן זאבי

Learning Methods: 

13 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 78 שעות אקדמיות

Show on Homepage: 

78 שעות אקדמיות דילרים, מנהלי בקרה, מנהלי סיכוני חדר עסקאות, מנהלי סיכונים, עובדי Back Office, עובדי Middle Office

מטרת הקורס

קורס הסמכה לדילרים בשוקי המט"ח והריביות, אשר בסיומו ייגשו המשתתפים למבחן בינלאומי לקבלת תעודת הסמכה ACI Dealing Certificate

IFI בשיתוף עם איגוד ACI העולמי, מתכבד להעניק לכם הזדמנות להחזיק בתעודה בינלאומית של אחד מארגוני השווקים הפיננסיים הותיקים והמובילים בעולם. ארגון ה- ACI  קיים ופועל בתעשייה זה 70 שנה ומוכר ברוב מדינות העולם ובכללן מרכז אירופה, ארצות הברית וקנדה. מעבר ליתרון התחרותי הקיים בהחזקת תעודת Dealing Certificate, קורס ההכנה ב- I.F.I מעניק למשתתפיו ארגז כלים שבאמצעותו יוכלו לרכוש את כל הידע הבסיסי הנדרש לדילר בחדר העסקאות ובחדר המסחר.

משתתפי הקורס ירכשו ידע מעשי על המבנה והפעילות של שוקי המט"ח והריביות, כמו גם על מוצרי הליבה (מזומנים, חוזים עתיקים ונגזרות) לרבות היכולת ליישם את המתמטיקה הבסיסית המשמשת בשווקים אלה בהתאם ל- Best Practice הבינלאומי.

בנוסף, ילמדו את הוראות מודל הקוד האתי הבינלאומי המקובל בכלל חדרי העסקאות של הבנקים בעולם, עם דגש מיוחד על סטנדרטים גבוהים של טוהר מידות, התנהלות ומקצועיות כמו גם מנגנוני ניטור ובקרה שיש ליישם לצורך הגנה מפני סיכונים לא ראויים.

הקורס כולל תרגול שוטף על גבי מערכת מבחנים המדמה את תנאי המבחן האמיתי בסיום כל מודול, וכן סימולציה של מבחן אמיתי ומלא בסיום הקורס.

 

מטרות הקורס

 • הכשרה מקיפה ומעמיקה לדילרים וסוחרים בשוקי המט"ח והריביות, הפועלים בחדרי עסקאות ובחדרי מסחר בארץ ובחו"ל בהתאם ל- Best Practice הבינלאומי. 
 • הכנת המשתתפים למבחן הבינלאומי של ACI .

הנושאים הנלמדים

 • מבוא לריביות. 
 • Money Market: הכרות עם המכשירים השונים. (כולל חישובים)
 • שוק המט"ח: Spot, Forward, FX Swap, Metals
 • נגזרי ריבית : IRS, OIS, FRA, Futures .
 • אופציות: אופציות מט"ח וריביות, מושגים, אסטרטגיות.
 • ניהול סיכונים.
 • ניהול נכסים והתחייבויות (ננ"ה).
 • הקוד האתי: דגש על מקצועיות, יושרה, שליטה ופיקוח על הסיכונים שמטרתם להגן על המוסד הפיננסי ועל הדילר מפני לקיחת סיכונים מיותרים.
 • חשיפות משפטיות בנגזרים ובמכשירים פיננסיים שונים.

שיטת הלימוד

13 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 78 שעות אקדמיות

דרישות קדם

רקע פיננסי והיכרות מוקדמת עם שוק ההון ומערכת הבנקאות

קורסים נוספים