Pre Requisites: 

בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

Lecturers: 

חזי כהן
משה מימון
רו"ח ערן יהלום
ברוך שמידט

Learning Methods: 

8 פרקים  כ – 160 שעות אקדמיות

המסלול יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
168 שעות אקדמיות ועוד 5 מפגשי תרגול

אודות

 • מסלול הלימודים "השקעות 360" במכון הישראלי לפיננסים, הוא היחיד המאפשר לך לרכוש את כל הכלים והידע הדרושים על מנת להשיג תשואות ורווחים בהתאם למטרות שלך.
 • תוכנית הלימוד "השקעות 360" מורכבת מ-8 פרקי לימודים, המהווים בסיס הכרחי לניהול השקעות איכותי ומקצועי.

סה"כ תהיה זכאי ליותר מ 160 שעות לימוד בהם תתמחה ותתמקצע בניהול כספך האישי.

מטרות

 • "השקעות 360" מקנה לך ידע להשגת תשואה טובה יותר לכסף ובהתאם לסיכון שאתה יודע להגדיר ומוכן לקחת.
 • "השקעות 360" מספק כלים יישומיים לבחירת ני"ע ובניית תיק השקעות אישי.
 • "השקעות 360" עוזר להבין מהם השיקולים בניהול הכסף לטווח קצר או ארוך.
 • "השקעות 360" מלמד איך לסחור בניירות ערך ועל שיטת המסחר בבורסה בארץ ובעולם.
 • "השקעות 360" עוזר להבין את מגמות השוק ואיך עובדת הפסיכולוגיה שלי כמשקיע.

הנושאים הנלמדים

לעמודי הקורסים :
מפרט המסלול:

פרק מבוא להשקעות בשוק ההון (חובה)

 • שוק הכסף ושוק ההון
 • מושגי יסוד בכלכלה
 • שיטת המסחר בארץ ובישראל
 • תרגול מעשי של פעולות מסחר ובחינת תיק השקעות
 • מניות, מדדים, אינדקטורים להשקעה
 • מרכיבים בניהול תיק אישי
 • פסיכולוגיה של המשקיעים

פרק מסחר מעשי בשיטת הניתוח הטכני

 • מבוא לפסיכולוגיה התנהגותית
 • המרכיבים להצלחה במסחר
 • התיאוריה של צ'רלס דאו – תנועת המחירים ובנית אסטרטגית פעולה
 • ניתוח מגמות ומחזורי מסחר
 • זיהוי איתותים להזדמנויות קניה ומכירה
 • אזורי תמיכה והתנגדות
 • ימי היפוך מגמה
 • תבניות מסחר
 • מדדי עוצמה
 • ממוצעים נעים
 • והרבה הרבה תרגול מעשי !

פרק מוצרים מדדים

 • מושגי יסוד בעולם קרנות הנאמנות
 • עלויות וקביעת שער הקרן
 • סיווגים ומדיניות השקעה
 • סוגי תעודות סל ומאפיינהם
 • יתרונות וחסרונות בהשקעה בקרנות נאמנות
 • יתרונות וחסרונות בהשקעה בתעודות סל

פרק ניהול השקעות באג"ח

 • מבוא לשוק האג"ח וסקירת סוגי האג"ח השונים
 • ניתוח יחסי מחיר – תשואה
 • תשואת החזקה מול התשואה לפדיון
 • המח"מ והסיכונים הטמונים בו
 • השפעות מקרו בניהול תיק אג"ח
 • אג"ח קונצרני – סיכונים, דירוג וביטחונות

פרק מסחר באופציות מעו"ף

 • מבוא לשוק המעו"ף
 • ניתוח הגורמים המשפיעים על מחירי האופציה
 • מודל black&Scholes, סטית תקן גלומה
 • אסטרטגיות מעו"ף
 • ניתוח מדדי רגישות
 • ניתוח תיקי מעו"ף
 • ביצוע סימולציות ותרגול

פרק מבוא לאנליזה

 • ניתוח סביבה עסקית
 • קריאת דו"ח כספי
 • שימוש ביחסים פיננסים
 • הצורך בהערכת שווי
 • הערכת שווי על בסיס היוון תזרים מזומנים ( DC)
 • הערכת שווי על בסיס מכפיל הרווח
 • מבוא למיזוגים ורכישות
 • מבוא לניתוח חוב ודירודי אשראי

פרק מסחר יומי

 • מאפייני יסוד של בורסות וול סטריט ותל אביב
 • מהו המסחר היומי ובמה הוא נבדל
 • שיטות קניה – LONG  ו SHORT סיכונים וסיכויים
 • שיטות עבודה של סוחרים
 • GAP UP- GAP DOWN
 • אימון מנטלי : ממה להיזהר ואיך לא להכשל

פרק פרקטיקה

 • מתודולוגית הגדרת פרופיל הסיכון לתיק ההשקעות
 • התאמת מבנה תיק ההשקעות לפרופיל
 • Asset Alocation והאפשרויות לפיזור ההשקעות
 • שארפ, אלפא, בטא ומדדי סיכון ואיכות נוספים לתיק ההשקעות
 • ניהול דינמי של תיק ההשקעות במציאות מקארו משתנה
 • גידור וניהול חשיפות בתיק
 • ניתוח תרחישים אפשריים בכלכלת ישראל
 • הגדרת הסיכונים וההזדמנויות בתיק ההשקעות
 • תרגול מסכם בבניית תיק השקעות וניהולו

מבנה הקורס

8 פרקים  כ – 160 שעות אקדמיות

המסלול יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

קורסים נוספים